در شبکه آموزش اورست شما می توانید فیلم های آموزشی مرتبط با سرویس های کلود اورست را ببینید. همچنین از طریق بخش نظرات در انتهای صفحه می توانید ویدیوی آموزشی مورد نظر خود را درخواست کنید. ما تلاش خواهیم کرد به همه درخواستهای مرتبط با سرویس های کلود اورست پاسخ دهیم.